Teoretyczne i praktyczne zastosowanie metod cytogenetyki molekularnej (FISH, MLPA, aCGH) –  posiedzenie naukowo-szkoleniowe

OPIS:

Prezentowane zagadnienia dotyczyć będą współczesnych metod cytogenetyki molekularnej w diagnostyce pre i postnatalnej. Podczas kursu w przystępny sposób przedstawione zostaną metody z zakresu cytogenetyki molekularnej, które weszły w zakres rutynowych badań
w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie: fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH), porównawcza hybrydyzacja genomowa do mikromacierzy (aCGH), multipleksowa amplifikacja sond zależna od ligacji (MLPA).

Wykłady obejmować będą część teoretyczną oraz prezentacje przypadków. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z procedurami wyżej wymienionych metod, praktycznym ich zastosowaniem, interpretacją wyników oraz rozwiązywaniem problemów diagnostycznych.

Kurs adresowany jest w szczególności do diagnostów laboratoryjnych. Zapraszamy w szczególności osoby w trakcie specjalizacji jak również wszystkich którzy chcą zapoznać się z tą tematyką jak i poszerzyć wiedzę z tej dziedziny.

Zajęcia odbywają się w formule on-line w dniu 26.04.2024 w godz. 09.00 – 15.00. Uczestnicy po zakończeniu warsztatu otrzymają pocztą elektroniczną certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU : 500 PLN (brutto)

Za udział w kursie zakończony pozytywnym wynikiem testu, diagności laboratoryjni otrzymają 2 punkty edukacyjne.

REKRUTACJA/ZAPISY – przejdź do formularza

PROWADZĄCY:
mgr Joanna Bernaciak
dr n. med. Barbara Wiśniowiecka-Kowalnik

HARMONOGRAM (PDF do pobrania):